Úvod » Ve stopách doby » 1972

Vedoucímu tajemníkovi Městského výboru KSČ v Praze Antonínu Kapkovi byl udělen Řád republiky

(1972)

Antonín Kapek patřil v roce 1968 jako generální ředitel podniku ČKD mezi nejvýznamnější představitele protireformních sil (podle dobového slovníku byli představitelé těchto názorů označováni jako konzervativci). Jeho podpis stojí také na tzv. zvacím dopisu, kterým sovětští představitelé odůvodňovali okupaci. Za svůj postoj byl odměněn postem vedoucího tajemníka Městského výboru KSČ v Praze. V této funkci se podílel i na likvidaci nádraží Těšnov (viz dále). Jeho padesátiny byly v roce 1972 slaveny ve velkém stylu – jako vrcholný dárek dostal jedno z nejvyšších státních vyznamenání Řád republiky. Svoji funkci vykonával až do druhé poloviny osmdesátých let, kdy byl v rámci personálních změn v souvislosti s českou variantou „perestrojky“ nahrazen Miroslavem Štěpánem. Politicky se v sedmdesátých a osmdesátých letech přikláněl ke křídlu Lubomíra Štrougala a velmi usiloval o získání popularity mezi nejširšími, především dělnickými vrstvami pražského obyvatelstva. Po listopadu 1989 byl v únoru 1990 zbaven členství v KSČ a ještě v tomtéž roce spáchal sebevraždu. Karel s vzhledem ke své účasti na stavbě metra na některé ze slavnostních schůzí – metro budované ve spolupráci se SSSR bylo velkou pýchou šéfa pražských komunistů.Československý filmový týdeník 1972; Krátký film