Úvod » Ve stopách doby » 1967

V Bolívii byl vládními vojáky zajat a popraven kubánský revolucionář Ernesto „Che“ Guevara

(1967)

Ernesto „Che“ Guevara se narodil v roce 1928 v Argentině a vystudoval lékařství na univerzitě v Buenos Aires. Přezdívku „Che“, která znamená „hele“ nebo „hej“ získal na Kubě pravděpodobně proto, že toto slovo velmi často používal. Již od mládí tíhnul k levicovým názorům a když se v Mexiku seznámil s kubánským právníkem a revolucionářem Fidelem Castrem, připojil se k jeho hnutí 26. července a účastnil se aktivně jeho bojů proti kubánskému diktátorovi Fulgenciu Batistovi. Vynikal přitom až bláznivou odvahou, rozhodností a tvrdostí. Po vítězství Castra a svržení Batisty se stal postupně ředitelem věznice, šéf kubánské národní banky a kubánským ministrem průmyslu. V této své funkci mimo jiné pozval na ostrov jako ekonomického poradce pozdějšího šéfa Prognostického ústavu ČSAV Valtra Komárka. Postupně však narůstali jeho konflikty s Fidelem Castrem i sovětskými poradci. proto také roku 1966 opustil Kubu a jako bludný rytíř se pustil do světa, aby roznášel revoluci. Byl zajat vojáky bolivijské armády při operaci v horách, vysílený útrapami a těžkým astmatem, kterým trpěl od dětství. Bolivijský prezident Barrientos nařídil Guevarovu popravu. Po Guevarově smrti byla jeho mrtvola rozstřílena tak, aby to vypadalo, že proslulý revolucionář padl v boji. Ernesto „Che“ Guevara se rychle stal ikonou revolučních gerilových hnutí Třetího světa i bojovné revoluční západní levice. Československo však zůstalo stranou této vlny. Přispěl k tomu nepochybně i poněkud ambivalentní oficiální postoj ke Castrovu rivalovi a člověku, který měl konflikty s představiteli SSSR a skutečnost, že nechuť k establishmentu zde až na výjimky nebyla spojována s ideologií krajní revoluční levice.zahraniční archiv RZ, 1967; Československá televize