Úvod » Ve stopách doby » 1967

V Praze se konal IX. světový kongres architektů

(1967)

Kongresy světové organizace architektů UIA se konají od roku 1948. V šedesátých letech fungovalo pravidlo, že se v jejich pořádání střídaly města ve východním a západním bloku – po Moskvě v roce 1958 přišel na řadu Londýn, následovaný Havanou a Paříží. V roce 1967 pak na řadu přišla Praha. Téma kongresu až podivuhodně ladilo s tématem ve stejné roce konané světové výstavy Expo 1967 v Montrealu – jestliže v Montreal se nesl ve znamení hesla Člověk a jeho svět, pražský kongres měl jako hlavní téma Architektura a lidské prostředí (human milieu). Výběr pravděpodobně obrážel dobovou snahu zlidštit rychle se rozvíjející technickou a vědou silně ovlivněnou civilizaci. Tento úkol se jevil jako mimořádně důležitý a zároveň skýtající možnost harmonické spolupráce obou velkých světových mocenských bloků. Realita se však odvíjela poněkud odlišným způsobem.Kronika našeho života 1967, Československý filmový týdeník 1967; Československá televize, Krátký film