Úvod » Postavy seriálu

Mikuláš Dvořák (Pavel Trávníček)

Nejstarší se tří synů babi Běty a Ignáce, který hned po válce odešel za svým srdcem do Vídně. Vedou s Hildou spořádanou domácnost, pomalu se z něho stal typický vídeňák, rozumí si s Josefem a po Čechách se mu stýská, i když o tom moc nemluví.