Filmové ztvárnění básnické prózy Františka Halase na pozadí měnící se krajiny a přírody Českomoravské Vysočiny.

Mezi nejvýraznější a nejčtenější básníky generace 30.a 40.let minulého století patří František Halas.Po svém otci, také Františku Halasovi /1880 - 1960/ zdědil vztah k literatuře. Mimo básnické sbírky psal zasvěcené eseje a úvahy o umění, portréty výtvarníků, překládal z ruštiny,polštiny maďarštiny. Přes dvacet let spoluvytvářel podobu české lyriky.Zemřel poměrně mladý na srdeční chorobu. I když se narodil v Brně, od konce třicátých let pravidelně zajížděl do Zboňku u Kunštátu, odkud pocházel jeho rod. Tomuto kraji věnoval své, pro mnohé čtenáře nejznámnější, dílo. Básnická próza "Já se tam vrátím", byla vydána v roce 1947, je oslavou krajiny a přírody Kunštátska.

Napište nám