Filmové ztvárnění básnické prózy Františka Halase na pozadí měnící se krajiny a přírody Českomoravské Vysočiny.

Mezi nejvýraznější a nejčtenější básníky generace 30. a 40. let minulého století patří František Halas (1901–1949). Po svém otci, také Františku Halasovi (1880–1960) zdědil vztah k literatuře. Mimo básnické sbírky psal zasvěcené eseje a úvahy o umění, portréty výtvarníků, překládal z ruštiny ,polštiny, maďarštiny. Přes dvacet let spoluvytvářel podobu české lyriky. Zemřel poměrně mladý na srdeční chorobu. I když se narodil v Brně, od konce třicátých let pravidelně zajížděl do Zboňku u Kunštátu, odkud pocházel jeho rod. Tomuto kraji věnoval své, pro mnohé čtenáře nejznámnější, dílo. Básnická próza „Já se tam vrátím“, byla vydána v roce 1947. Rozsahem nevelká je oslavou krajiny a přírody Kunštátska, domova. Filmové ztvárnění režiséra Kuby Jurečka z roku 1975 je působivé a má svoji výpovědní hodnotu i dnes. Přednes Otakara Dadáka je moderní a bez zbytečného patosu.

Napište nám