Po stopách touhy po svobodě

Putování po významných izraelských lokalitách z období od exodu po éru křižáckých válek, svědčících o vzdoru vůči duchovnímu i politickému otroctví

Dokument, natočený pro právě oslavující brněnské studio ČT, představuje zajímavá místa Izraele, spojená s biblickou historií. Daniel Herman sleduje stopy odporu proti nejrůznějším formám nesvobody a otroctví, ať už v duchovním nebo politickém smyslu. Začíná na samotném jihu Izraele, kde Mojžíšem vedená skupina osvobozených egyptských otroků poprvé překročila hranice této země. Sleduje zápas s pohanskými národy a kulty, počínaje Kenánci přes Nabatejce, Pelištejce, Řeky a Římany, až k pozůstatkům nadvlády křižáků. Nepomine přitom ani boje uvnitř izraelské komunity. To vše na pozadí pozoruhodných památek a nádherné izraelské krajiny.

Napište nám

Související pořady