Fedor Gál na pouti po stopách nepoznaného otce, který zemřel při pochodu smrti ze Sachsenhausenu

Fedor Gál, kterého má široká veřejnost v paměti jednak jako někdejšího slovenského politika (Verejnosť proti násiliu), jednak jako jednoho ze zakladatelů televize Nova, se narodil 20. 3. 1945 v Terezíně. Z tohoto faktu vyplývá, za jakých okolností na tento svět přišel. Jeho otec Vojtech ve věku pouhých pětatřiceti let zemřel téhož roku při pochodu smrti z koncentračního tábora Sachsenhausen. Ve filmu se Fedor Gál vydává nejen po stopách tohoto pochodu, ale také po stopách vzrůstajícího antisemitismu v předválečném Slovensku. Jeho souputníkem je Eugen Gindl, synovec velitele jednoho slovenského lágru.

Napište nám