Praktický kurz televizního koncesionáře. Připravil J. Pálka

V dřevních dobách, kdy se o digitální televizi bavili pouze odborníci a nadšenci, se všeobecně předpokládalo, že digitální signál se bude chytat na čemkoli. Prostě se do televize strčí kus drátu a přijímáme obraz. Nedá se říci, že by to v mnoha případech neplatilo, ale chceme-li mít jistotu, pak je nutné mít dobrou a vhodnou anténu. Ne každá bývalá anténa analogu se totiž hodí pro příjem digitálního vysílání.

Nelze tedy vyloučit, bude nutné kromě set top boxu zakoupit i novou anténu. To ovšem nemusí být vše. Tam, kde jsou staré koaxiální kabely vedoucí od antény k televizoru, bude třeba přistoupit i k jejich výměně. Navíc některé rozbočky a staré konektory jsou nepoužitelné. V mnoha případech budete muset vyhodit anténní zesilovače, o nichž mnohdy lidé ani nevědí, že je mají. Abyste však nekupoval zbytečné díly nebo nepotřebné věci, je nutné si nejprve něco říci o teorii anténního příjmu.

Vysílací a přijímací antény slouží k přeměně vysokofrekvenčních proudů a napětí na elektromagnetické pole letící prostorem a naopak k převedení elektromagnetického záření na vysokofrekvenční proudy a napětí na přijímací anténě. Vysílací anténa musí vyzářit velké výkony vygenerované vysílacím zařízením, a tomuto účelu je podřízena její konstrukce. U přijímacích antén je jejich řešení zaměřeno na získání co největšího zisku z letícího signálu, tedy na získání co nejvíce naidukovaného napětí, které se po kabelu převádí k set top boxu.

Mezi přijímacími anténami pro zemskou analogovou a zemskou digitální televizi z funkčního hlediska není rozdíl. Ovšem to, co vypadá jako anténa, nemusí jako anténa fungovat, a to, co jako anténa funguje, nemusí také jako anténa vypadat. Například parabolická anténa pro příjem ze satelitu nefunguje jako anténa pro příjem rozhlasových velmi krátkých vln. Anténa pro občanské radiostanice nefunguje jako anténa pro příjem televize. Televizní anténa pro třetí televizní pásmo zase nefunguje ve čtvrtém televizním pásmu a anténa pro kanál 21 nefunguje jako anténa pro kanál 36, ač jsou si neuvěřitelně podobné a laikovi mohou připadat stejné.

Pro laika tak může být výběr vhodné antény téměř neřešitelným problémem. Naprostým vrcholem nepochopitelnosti pak může být to, že anténa pro kanál 26 polarizovaná horizontálně není anténou pro kanál 26 vysílající vertikálně. Tvrzení, že mezi anténami pro analogové a digitální vysílání není rozdíl, platí pouze v obecné rovině, pouze v případě, že digitální vysílání zachová všechny technické parametry vysílání analogového. Takový stav se v praxi nevyskytuje. Digitální vysílání má jiné technické parametry než analogové. Obecné tvrzení o anténách tak v konkrétních případech neplatí.

Naprosto totéž můžeme říci o všech ostatních komponentech anténní techniky jako jsou zesilovače, slučovače apod. Zcela nezávisle na tom platí zlaté pravidlo anténářské praxe, které říká, že kvalitní anténa je nejlepší zesilovač. Ani sebedokonalejší zesilovač totiž nevylepší špatný signál z nekvalitní antény. Bez podrobných znalostí všech těchto souvztažností je správná instalace antény téměř vyloučena.

Antény můžeme rozdělit podle mnoha kritérii. Máme antény směrové a všesměrové. Pojem „všesměrové“ je nutné chápat v uvozovkách. Ideální všesměrová anténa reálně neexistuje. V praxi jsou ovšem důležité především antény se směrovým účinkem. Obecně lze říci, že s narůstající směrovostí je anténa schopna dodat silnější a kvalitnější signál. Uspořádání těchto prvků nám umožňuje přijímat z jednoho konkrétního směru nejvíce energie. Z jiných směrů než z tohoto je anténa jako by hluchá, prostě to nebere. Směrových vlastností antény je tak možné využít tehdy, kdy je třeba odstranit z přijímaného signálu odrazy a různá rušení.
Směrovost antény také zvyšuje její schopnost lépe zpracovat přijímaný signál. Takováto anténa pak do přijímače dodává silnější signál než anténa s menší směrovostí a tedy i menším ziskem.

Více se dozvíte při sledování pořadu, ať už z vysílání ČT, nebo z internetového vysílání.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2009
 ST