Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice

Benedikt XVI. (*16. 4. 1927 – †31. 12. 2022) se narodil v Bavorsku pod občanským jménem Joseph Ratzinger. Jeho rodina byla silně katolická a již od dětství byl přesvědčen o kněžské dráze. Během války navštěvoval seminář, musel však narukovat na frontu k protileteckým jednotkám. Nemoc ho nakonec před touto povinností ochránila. Po válce se vrátil ke studiu a v roce 1951 byl se svým bratrem vysvěcen na kněze. V roce 1958 se stal profesorem na Freisinské univerzitě a v následujících letech působil na řadě dalších německých univerzit. Řadil se k radikálnějším modernistickým reformátorům, ke studentskému neomarxistickému hnutí však zastával kritické postoje a nebyl příznivcem celkové liberalizace ve společnosti. Od roku 1969 zastával post profesora na univerzitě v Řezně, kde spoluzaložil časopis moderní katolické teologie Communio. V roce 1977 byl ustanoven arcibiskupem Mnichova a Freisingu a o pár měsíců později ho papež jmenoval kardinálem. V 80. letech již působil v Římě jako prefekt Kongregace pro nauku víry, ve které hájil pro mnohé až příliš konzervativně dogmata své církve. Byl nejbližším poradcem Svatého otce Jana Pavla II. a v roce 2005 se stal dle očekávání jeho nástupcem na papežském stolci. I v tomto úřadu dál pokračoval ve své teologické a badatelské činnosti, řadu aktuálních otázek, jimž církev měla čelit, však revizi nepodrobil. Jeho zdravotní stav mu také znemožňoval vykonávat praktické aspekty vládnutí, proto na svůj úřad v roce 2013 rezignoval a do svého úmrtí v poslední den minulého roku užíval titul emeritní papež.

V září roku 2009 navštívil Benedikt XVI. Českou republiku. Autoři dokumentárního filmu umožnili divákům nejen zavzpomínat na to, jak intenzivní návštěva papeže probíhala, ale nahlédli i do zákulisí, aby odkryli to, co bývá běžným účastníkům skryto. Skrze příběhy lidí, kteří se na přípravě návštěvy aktivně podíleli, poznáme, jak taková netradiční oficiální návštěva vypadá zblízka, a čím se lišíla od těch klasických státních. Co všechno obnášela její příprava jak v naší zemi, tak ve Vatikánu, a jak nakonec návštěva papeže Benedikta XVI. dopadla a co zanechala v srdcích přítomnných.

Napište nám