Ke kulturnímu bohatství národa patří po staletí harmonie a krása církevních památek a duchovních staveb (1998). Scénář a režie M. Hyžíková

Litujeme, ale pořad není v iVysílání dostupný
Video není k dispozici

Dne 3. dubna 1890 byly schváleny stanovy spolku pro stavbu kostela Panny Marie v Ostravě-Přívozu. Projekt vypracoval ředitel průmyslové státní školy ve Vídni, Camillo Sitte, který navrhl nejen kostel, ale vypracoval územní plán pro celý Přívoz, který je dodnes oceňován i UNESCEM.

Kostel je postaven ve slohu novogoticko-románském. Půdorys kostela je tvořen křížovou lodí, do níž je vepsána oválně protáhlá rotunda. Po stranách průčelí kostela ční gotické věže. Průčelí kostela je tvořeno pavlánem, jakoby baldachýnem nad hlavním portálem, který tvoří velké kruhové gotické okno a hlavní vchod.

Hlavní oltář je pseudogotický. Přední spodní část oltáře i mensa je z bílého cararského mramoru, zadní část je z pískovce. Retabulum je zhotoveno z měkkého dřeva. V retabulu je umístěn obraz patronky kostela. Autorem obrazu je akad. malíř František Ženíšek. Po levé straně obrazu jsou velké sochy sv. Jáchyma a sv. Jana Evangelisty, vpravo sv. Josefa a sv. Anny. Těsně kolem obrazu jsou ještě dvě a dvě menší sochy: krále Davida, proroků Jeremiáše, Ezechiela a Daniela.

Svatostánek byl původně dřevěný a v r. 1926 nahrazen novým z cararského mramoru. Po obou stranách svatostánku jsou umístěny sochy adorujících andělů. V oltáři jsou uloženy ostatky sv. Bartoloměje, Fruktuosa a Longina.
V předním levém výklenku je umístěn vedlejší oltář Božského Srdce Páně. Oltář je pseudogotický dubový. Na oltáři je obraz Pána Ježíše zjevujícího se sv. Markétě Alacoque. Po obou stranách obrazu jsou sochy sv. Barbory a sv. Prokopa – patronů horníků. V pravém předním výklenku je vedlejší oltář sv. Alžběty, která má podobu císařovny Alžběty.

U bočních vchodů jsou umístěny ještě dva vedlejší oltáře: vpravo sv. Barbory s postranními sochami sv. Jana Vianneye a sv. Judy Tadeáše, vlevo oltář sv. Terezie od Dítěte Ježíše se sochami sv. Alžběty a Sv. Terezie větší.

Kromě kostela postavil Camillo Sitte ještě na náměstí neobarokní budovu radnice, která dnes slouží jako archiv města Ostravy.

Stopáž13 minut
Rok výroby 1998
 ST 4:3
ŽánrDokument