Dokumentární cyklus o českých skvostech (2000). Scénář a režie P. Prchal

Litujeme, ale pořad není v iVysílání dostupný
Video není k dispozici

Praha se začala měnit v opevněné gotické město za krále Václava I. Od 30. let 13. století dal Václav opevnit pražské město a trhové vsi. Ráz takto vymezeného města byl zpočátku značně nesourodý, daný předchozím živelným vývojem, kdy vyrůstaly dvorce, osady s trhy i sídliště cizinců nepravidelně, přizpůsobeny reliéfu terénu, směrům cest a staršímu osídlení. Hradby se budovaly ze dřeva a kamene, okruh hradeb v linii dnešní ulice Národní, Na Příkopě a Revoluční zabral nejhustší pravobřežní osídlení, rozrostlé kolem cest, které se sbíhaly u kamenného Juditina mostu. Zhruba ve středu se při královské celnici – Ungeltu – nacházelo hlavní městské tržiště. Původní gotický měšťanský dům pamatuje kupce z dob posledních Přemyslovců. Většina osadníků pocházela z jižního Německa a přinesla si odtamtud i typ jednopatrového kamenného domu s vysokou obytnou věží as obrannou funkcí. Pokud tyto věže tvořily nároží městského bloku, dávaly mu ráz pevnosti. Úroveň městského terénu byla o 2–4 m nižší než dnes, až po požáru v r. 1291 byly stavěny nové kamenné domy již na zvýšeném terénu, odpovídajícím zhruba dnešku. Raně gotický předchůdce Týnské školy, postavený již na dnešní výši terénu, má již jako jeden z prvních podloubí, sklenuté žebrovou klenbou. Rotlevův dům na Ovocném trhu byl původně nárožní věžový, na počátku 14. stol. byl přestavěn na síňový. Velká síň v přízemí, původně plochostropá, později valeně klenutá, tvoří ústřední prostor domu. Nad raně gotickými sklepy bylo zřízeno podloubí, sklenuté žebrovou klenbou. Po r. 1350 Rotlev přestavěl i sousední domy ve výstavní dvoupatrovou městskou rezidenci. Další gotický dům v dnešní Celetné ulici má vzácně dochované gotické štíty a je příkladem domu, který byl postaven k ulici bočním průčelím, nikoli štítem, protože tak si to vyžadovala jeho poloha v městském bloku. Na Domu U kohouta, který je dnes součástí Staroměstské radnice, můžeme sledovat vývoj typického měšťanského domu od 13. do 15. století. Je příkladem jednoho z nejranějších gotických domů, budovaných na hloubkové parcele jako dům průjezdový. V době gotické se vytvořila základní urbanistická struktura města, která přes všechny novější nánosy zůstává dodnes.

Stopáž15 minut
Rok výroby 2000
 ST 4:3
ŽánrDokument