Nejvzácnější a současně nejohroženější had v Čechách - užovka stromová, zvaná Eskulapka.

Aristokrat mezi hady? Had hospodáříček? Eskulapka? Každopádně užovka stromová. Honosí se mnoha nej: největší, nejvzácnější a... nejohroženější. Má tajemnou minulost, neméně zajímavou současnost a trochu nejistou budoucnost. Před člověkem neutíká, pojďme tedy nahlédnout do jejího života, možná pochopíme víc.

Užovka stromová je metr a půl dlouhý plaz, který se rád zdržuje v těsné blízkosti člověka. A přizpůsobuje se podmínkám. Tento kriticky ohrožený druh se v České republice vyskytuje pouze na třech místech - lokality v Bílých Karpatech a v Podyjí navazují na větší areál rozšíření, ale v Poohří se jedná o izolovaný výskyt. Zde probíhal a dosud probíhá výzkum zaměřený na původ, biologii a ohrožení populace užovek stromových.

Výjimečný je také vztah zdejších obyvatel k užovce stromové. Někteří osvícení obyvatelé propůjčují těmto hadům dokonce svá obydlí, např. v ložnici, kde se užovka v chladných dnech schová i pod peřinu, pod střechami domů, v kupce sena nebo u teplého komínu. V období letních veder se naopak eskulap usídlil ve splachovací nádržce klozetu nebo v prostoru studny, aby se ochladil. Užovka stromová přežije jen v blízkosti lidí. Ve volné krajině už hadi, v důsledku vysoké populační hustoty na omezeném prostoru, nemají kam jít.

Dokumentární film Kráska v šupinách je možné získat na DVD v ZOO Dvůr Králové - www.zoodk.cz.

Film vyrobila LEMURIA TV (www.lemuriatv.cz) ve spolupráci se ZOO Dvůr Králové a MŽP.

Napište nám