Jak byl obnoven Řád svatého Huberta založený barokním vizionářem Františkem Antonínem Šporkem (1997). Režie M. Kučera

Před třemi staletími založil hrabě Špork Řád svatého Huberta. Tehdy však podle feudálních zvyklostí mohli řády zakládat jen suverénní vládci a panovníci, tedy nikoliv nějaký „obyčejný hrabě“. František Antonín Špork (1662–1738) představuje legendární postavu českého baroka, ze které pozdější doba udělala málem osvíceného vlastence, mecenáše české kultury a neohroženého bojovníka proti Jezuitům. Tím vším nepochybně hrabě Špork byl, ale jeho osobnost je mnohem složitější. V našem příběhu se na něj podíváme právě z té méně známé stránky. Hrabě Špork měl jedno velké přání, chtěl získat nejvyšší vyznamenání, které existovalo ve Svaté říši římské – Řád zlatého rouna. Tímto řádem mohl císař dekorovat jen nejvýznamnější šlechtice za služby státu. František Antonín Špork vymyslel plán, jak by se vetřel do císařské přízně Karla VI., který byl znám později hlavně jako otec Marie Terezie. 3. listopadu 1723 byl císař Karel VI. korunován na krále českého a hrabě Špork pozval všechno panstvo na své sídlo do Brandýsa nad Labem. A pak se začaly dít věci…

Napište nám