Jsou symboly české kulturní krajiny důležité, nebo je žádoucí je vykácet? (2009). Zamyšlení L. Václavové

Aleje u silnic ohrožují životy motoristů, a proto se kácejí každý rok v zimě tisíce stromů. Dalšímu kácení nahrávají i statistiky: po nárazu do stromu zemřelo v roce 2007 sto sedmdesát sedm lidí, tedy šestašedesát procent všech obětí na silnicích. A přitom by stačilo tak málo: zákonem snížit rychlost vozidel v alejích, a hlavně – jezdit opatrněji. Rozumně uvažující lidé soudí, že aleje patří neodmyslitelně do naší krajiny, definují ji, a proto považují jejich kácení za nezvratné zásahy do její duše. Pařezy kolem cest jsou především symboly naší lhostejnosti. I když slouží k ochraně lidských životů, přispívají ke stavu, před nímž se samotný jedinec neubrání – rozpínajícímu se pocitu vykořenění.

Stopáž12 minut
Rok výroby 2009
 ST
ŽánrDokument