Snahy o zlepšování životního prostředí v pohraničí

Stav znečištění Jizerských hor se zlepšil. Přesto díky značné imisní zátěži, zejména sloučenin síry a dusíku, není půda hor schopná samovolné regenerace. Z výsledků rozptylových studií přitom vyplývá, že na imisní zátěži se podílejí domácí zdroje zhruba čtvrtinou až třetinou celkové zátěže, zatímco na dálkové zdroje znečištění ze zahraničních zdrojů připadá 65 až 75 %. Nakolik může Česká inspekce životního prostředí zasáhnout proti zahraničnímu znečišťovateli? V blízkosti polského palivo-elektrárenského komplexu Turów stojí ve stínu hald z povrchového dolu obec Kunratice. V rámci kompenzace dílčích ztrát území po geometrickém narovnání státní hranice s PLR z r. 1958 požaduje polská strana 368 hektarů na ČR. Požadavek vydat půdu ve Frýdlantském výběžku byl sice už jednou zamítnut, ale... V oblasti Kunratic by mohlo dojít k posunu hranice ze vzdálenosti 1700 metrů na 700 m. Hrozí tu další rozšíření nestabilní haldy hlušiny směrem k vesnici. Jaké jsou tu podmínky k životu Čechů i Poláků aktuálně zkoumá režisér Petr Palouš.

Napište nám