Dějinné zvraty dramaticky zasáhly do života jedné z nejuznávanějších postav české exilové literatury
Režie: Petra Všelichová. Scénář: Helena Dohnalová, Martin Pekárek.

Život spisovatele Oty Filipa je velmi úzce spjat s dějinami 20. století. Každá doba, každý režim, který se v tomto století ve středoevropském prostoru dostal ke kormidlu, vždy neurvale zasáhl do jeho osudu. Na Filipově životním příběhu je fascinující ona směsice hrdinství a zbabělosti tváří v tvář velikým dějinám, které bez rozpaků do osobního života Oty Filipa zasáhly pokaždé, když se měnil jejich směr. Všechny epizody Filipova života budou zastřešovat úvahy nad lidským životem jako takovým, nad otázkami lidské morálky, hrdinství, zbabělosti, viny a trestu a nad životem ve 20. století v prostoru střední Evropy, nad úlohou spisovatele ve společnosti. Budeme charakterizovat povahu německého národa i českého, Filip bude vyprávět o tom, jak vnímal demokratický západ totalitního Východu v době před pádem železné opony.

Napište nám