Souhrn mytologie, dějin a umění antického Řecka (2010). Režie K. Kopš

Po mnohaleté plavbě přistály konečně Aeneovy lodi v ústí řeky Tiberu a Aeneas si uvědomil, že našli bohy vyvolenou zemi, kde se Trojané, pravnuci Aenea, mohou usadit. Stalo se tak v blízkosti jiného kmene a Aeneas pojal za ženu dceru místního náčelníka Lavinií. Proto svou nově založenou osadu nazve Lavinium. Osada se rozrůstá, obyvatel přibývá a pozdější potomci Aeneovi, Romulus a Remus zakládají nové město, Řím. Řím je ale spíše vojenská osada a bez žen nemá budoucnost. Proto Romulus nechá sousednímu kmenu Sabinů unést ženy. Řím se stává městem se vším všudy a Romulus je jeho králem.

Lupa di Roma, tajemní Etruskové a další osudy města, které se stane nejmocnějším městem antiky. Nanebevstoupení Romula během vojenské přehlídky na Martově poli, dnešním nejkrásnějším římském náměstí Pizza Navonna.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2009
 ST