Souhrn mytologie, dějin a umění antického Řecka (2010). Režie K. Kopš

Aeneas je v římských pověstech vzorem ctnosti a statečnosti. Není divu, vždyť Římané odvozují svůj původ právě v trójských běžencích, vedených Aeneem. V řeckých mýtech tak jednoznačnou postavou není. Na osudové cestě do Sparty, odkud Paris unesl Helenu, Paridovi někdo pomáhal. Byl to právě Paridův přítel, Aeneas. Únos by se dal vysvětlit Paridovým milostným roztoužením a Afroditinými kouzly. S Helenou však také zmizela Menelaova pokladnice. Kdo měl krádež na svědomí? Není to právě klíčem k pádu Troje? Aeneas prchá z trojských rozvalin a odplouvá hledat pro pozůstalé trojské běžence novou zemi. Po mnohaleté cestě končí v ústí Tiberu, kde zakládá osadu Lavinium, ze kterého povstane nejmocnější město světa: Řím. Na rozdíl od Odyssei lze Aeneidu přesně identifikovat.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2009
 ST