Souhrn mytologie, dějin a umění antického Řecka (2010). Režie K. Kopš

Jak si představovali antičtí Řekové vznik světa? Po mnohaletých bojích se usadilo dvanáct olympských bohů v řecké Thesálii na hoře Olymp. Představíme si všech dvanáct hlavních olympských bohů a atributy, kterými ovládali svět. Zvláštní pozornost budeme věnovat nejvyššímu z nich – Diovi a jeho narození. Spekulativní jsou teorie o Diově původu: Zeus byl poměrně málo významný asijský bůh větrů, teprve v Evropě nabyl významu. Povíme si, jak se nejlépe dostaneme k místu, odkud olympští bohové vládli. Podíváme se na na Olymp a vysvětlíme si, proč právě tady se podle mýtů bohové usídlili. V krátké reminiscenci si připomeneme první dobrodružné výstupy na Olymp.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2009
 ST