Zajímavé, ale prakticky neznámé historické skutečnosti (2009). Režie M. Růžička

Životní příběh Adama II. z Hradce, jenž byl císařem Rudolfem II. roku 1585 jmenován nejvyšším kancléřem Českého království a v r. 1593 nejvyšším purkrabím.

I při svém vysokém postavení uplatňoval vždy značnou velkorysost a vzácnou názorovou i náboženskou toleranci, a to jak v úředním rozhodování, tak ve svém osobním životě, i při správě svých panství. Jeho investiční stavební aktivity ve stylu manýristické pozdní renesance vtiskly dodnes viditelnou podobu Jindřichovu Hradci i některým místům v Praze.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2009
 ST 4:3