Zajímavé, ale prakticky neznámé historické skutečnosti (2009). Režie M. Růžička

Příběh moravského šlechtice Václava Bítovského z Bítova, jednoho z radikálních stavovských vůdců za stavovského povstání v letech 1618–1620. Mimo jiné proslul pronásledováním kněze Jana Sarkandra, katolické oběti stavovského povstání na Moravě. Po porážce povstání se mu podařilo uprchnout, působil pak v emigraci a ve vojscích bojujících proti Habsburkům. V roce 1627 padl do zajetí Albrechta z Valdštejna, s nímž vedl v době před stavovským povstáním majetkové spory. Valdštejn Bítovského pomstychtivě vydal do rukou císaře. Rytíř Bítovský byl vyslýchán na mučidlech a v roce 1628 v Brně popraven – jako jediná moravská oběť trestů za povstání.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2009
 ST 4:3