Partneři

Úvod

Kniha mého srdce na vlnách Českého rozhlasu

Celonárodní anketa Kniha mého srdce se bude objevovat ve vysílání napříč stanicemi Českého rozhlasu. Kromě informací o průběhu hlasování, kdy bude přinášet např. informace o nominovaných knihách v rámci jednotlivých kol, se bude projektu věnovat ve speciálních programových aktivitách.

Programové dominanty motivované anketou budou především ve vysílání Českého rozhlasu 2 - Praha. Už v předvečer vyhlášení ankety, 3. dubna 2009, odvysílá téměř pětihodinový program Noc s Andersenem, ve kterém vedle setkání s řadou osobností zazní řada příběhů, pohádek a ukázek z knížek. Tento večer zůstává otevřeno mnoho knihoven pro děti a posluchači budou mít možnost propojit se po rozhlasových vlnách s některými z nich. V pořadu zazní jako překvapení hlasy známých osobností. Jako hosté se ve vysílání objeví mimo jiné i překladatel oblíbené série knih o Harry Potterovi Pavel Medek či herec Vojta Kotek.

4. dubna, v den zahájení hlasování, od 11.05 hodin vysílá Český rozhlas 2 - Praha oblíbený Tobogan ze sálu Městské knihovny v Praze. Pořad moderuje Aleš Cibulka a také zde vystoupí řada známých osobností, spojených ve své profesi s literaturou. Posluchači v publiku si s sebou vezmou svoji nejoblíbenější knihu a budou moci hlasovat o své nejmilejší knize prostřednictvím anketních lístků.

Vysílání pro děti Českého rozhlasu 2 - Praha Domino počítá s vyhlášením nejpopulárnější knihy pro děti – Top dětská kniha.

Anketa bude průběžně součástí řady informačních a publicistických příspěvků a pořadů na dalších stanicích Českého rozhlasu.

Český rozhlas vnímá anketu Kniha mého srdce jako příležitost pro regionální stanice, které budou spolupracovat s místními knihovnami – počítáme se štafetou vstupů z knihoven.

Český rozhlas 3 - Vltava zařadí v čase letních prázdnin denní cyklus pětiminutových pořadů Zpráva čtenáře, v nichž známé osobnosti přestavují své oblíbené tituly a autory.

Začátkem října v rámci Týdne knihoven tato stanice připraví komponovaný večer na téma knihy a čtenáři.

Český rozhlas Leonardo připraví diskusní pořady propojené s webovými stránkami.

Radio Wave bude v živém vysílání přestavovat finálové knihy ankety s jejich patrony.

Český rozhlas se také společně s dalšími organizátory projektu podílí na vytváření webových stránek ankety http://www.knihasrdce.cz.

Mgr. René Zavoral
Ředitel Odboru marketingu a PR
Český rozhlas
Tel. 221 551 310, 606 768 610

Další informace o Českém rozhlase naleznete na stránkách Servisu pro novináře http://www.rozhlas.cz/press

Kniha mého srdce z pohledu knihkupecko-nakladatelského sektoru

Společnost Svět knihy, s.r.o., jejímž zakladatelem a jediným vlastníkem je Svaz českých knihkupců a nakladatelů, se kromě propagace české literatury a knižní kultury v tuzemsku a zahraničí zabývá rovněž kampaní na podporu četby a je členem skupiny mezinárodních partnerských organizací v rámci projektu EU Read. V souvislosti s těmito aktivitami byla již v roce 2005 seznámena s pořadem Big Read v autorské licenci BBC, který proběhl nejen ve Velké Británii, ale i v dalších zemích, např. v Maďarsku.

Skutečnost, že Česká televize věnuje knihám a vztahu společnosti k jejich četbě velký programový a i propagační prostor pořadem Kniha mého srdce, je nesmírně důležitá pro celý knižní obor, jehož významnou součástí jsou nakladatelé a knihkupci. V době, kdy zejména mladí lidé ztrácejí zájem o četbu knih, napomůže televizní pořad se zajímavou a atraktivní dramaturgií upozornit na „knihu“ jako na nedílnou součást našeho duševního života a celoživotního vzdělávání.

Svaz českých knihkupců a nakladatelů a jeho společnost Svět knihy napomáhají s propagací pořadu prostřednictvím svých mediálních možností – mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2009 (14.–17. 5. 2009), čtrnáctideník Knižní novinky, webové stránky – i formou aktivní distribuce hlasovacích lístků a propagace pořadu v knihkupectvích po celé republice. Smysl takové činnosti spatřujeme právě v široké mediální podpoře knižního oboru prostřednictvím nejsilnějšího média, neboť literatura bývá velmi často opomíjena celostátními médii ve srovnání s jinými kulturními či uměleckými odvětvími, jako je film, divadlo či hudba.

Svět knihy v rámci spolupráce s Českou televizí připravuje na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2009 prezentaci knižních počinů Edice ČT a rovněž propagaci pořadu Kniha mého srdce formou setkání s českými tvůrci pořadu a distribucí materiálů, které pořad propagují. Návštěvníkům, kterých na veletrh přichází přes 30 000, umožníme v prostoru Průmyslového paláce zúčastnit se 2. kola hlasování do ankety prostřednictvím internetu.

Dana Kalinová
ředitelka
Svět knihy, s.r.o.
společnost Svazu českých knihkupců a nakladatelů
http://www.svetknihy.cz

Kniha mého srdce a knihovny

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a knihovny České republiky jsou jedním z hlavních partnerů České televize v projektu Kniha mého srdce. Více než 700 knihoven z celé republiky je připraveno umožnit všem zájemcům hlasování prostřednictvím internetu (a individuálně i pomoci těm, kteří mají s elektronickou formou ještě problémy), ale také prostřednictvím hlasovacích lístků. Ty budou v dostatečném množství v knihovnách k dispozici. Hlasující je mohou po vyplnění do knihovny vrátit, případně sami odeslat do České televize. Knihovny také v letošním roce propojí řadu svých každodenních i speciálních aktivit na podporu četby s anketou Kniha mého srdce. Silným prologem všech těchto aktivit bude Noc s Andersenem Klubu dětských knihoven SKIP. V noci ze 3. na 4. dubna stráví zhruba na 700 místech, především v knihovnách v Česku, na Slovensku, v Polsku a Slovinsku desetitisíce dětí tradiční kouzelnou noc mezi svými milovanými knihami. (blíže na http://www.knihovnabbb.cz/cz/noc_s_andersenem)

Jsme společností, která stále více preferuje pohyblivé a ozvučené obrázky. Řada průzkumů naznačuje, že mladí lidé a zejména děti mají stále větší problém se čtením a porozuměním psanému textu. Neumět s porozuměním číst však do budoucna znamená neschopnost učit se, studovat – a to je ohrožující nejen pro jednotlivce, ale také nebezpečné pro společnost, která sama sebe označuje jako společnost znalostní.

Knihovny proto vítají partnery i každou příležitost k podpoře čtenářství a četby. Projekt Kniha mého srdce vnímají jako dobrý způsob, jak spojit zábavu s masovou podporou četby i její propagací – a samozřejmě také propagací knih a knihoven. Proto je také v současné chvíli k projektu přihlášeno více než 700 knihoven; jejich skutečná účast bude zřejmě mnohem vyšší.

Přesně před pěti lety, v roce 2004, připravil SKIP obdobnou anketu pod názvem Moje kniha (http://www.mojekniha.cz), ve které se podařilo získat přes 93 000 hlasů obyvatel ČR. Nominováno bylo 12 000 knih, z nichž 6748 dostalo pouze jediný hlas. Naopak 204 knihám dala svůj hlas více než polovina hlasujících (47 000). Z tohoto TOP 204 vzešla i vítězná trojice ankety: cykly Harry Potter J. K. Rowlingové a Pán prstenů J. R. R. Tolkiena a kniha knih – Bible. Další místa obsadily české evergreeny Saturnin Z. Jirotky a Babička B. Němcové. Bude zajímavé srovnat výsledky této ankety a hlasování v Knize mého srdce, byť má projekt ČT poněkud jinak nastavena pravidla hlasování.

Kontakty: http://skip.nkp.cz, http://skip.nkp.cz/akcKMS.htm

PhDr. Vít Richter
tel.: 221 663 338, 603 223 627
e-mail: vit.richter@nkp.cz

Mgr. Zlata Houšková
tel.: 221 663 330, 603 844 932
e-mail: zlata.houskova@nkp.cz