Vyprávění Violy Fischerové, manželky spisovatele Karla Michala, o jejich tragickém osudu, ztrátě domova, řeči i publika

Krátce po srpnové okupaci Československa v roce 1968 opouští vlast zajímavá trojice. Dvě z velkých nadějí české literatury, prozaik Karel Michal,(vlastním jménem Pavel Buksa) a básník Jiří Pištora. S nimi emigruje i pozdější Michalova manželka, básnířka Viola Fischerová. Cílem skupiny je Švýcarsko.

Jiří Pištora v novém, jazykově neznámém prostředí se necítí dobře a po několika měsících se vrací do Československa. Záhy je mu odepřena možnost publikování. V roce 1970 spáchá sebevraždu.

Karel Michal se živí různě, později učí latinu a řečtinu na gymnáziu. Publikuje bez vlaného ohlasu. V roce 1984 se zastřelí.

Viola Fischerová opouští Švýcarsko, znovu se provdá a sice za redaktora Svobodné Evropy Josefa Jedličku. Podruhé ovdoví a po sametové revoluci v roce 1989 se vrací zpět do Československa.

Tyto tragické osudy jsou symptomatické pro důsledky peripetií novodobé české historie.

Dokumentem a výše zmíněnými osudy nás provází právě Viola Fischerová.

Napište nám