Dokumentární esej o méně obvyklých formách porozvodové péče o děti

Ve společnosti probíhá diskurs nad právem obou rodičů na péči o děti po rozvodu manželství. Dokumentární film Libuše Rudinské je zaměřena na ty z nich, kteří nechtějí být ve složité situaci znevýhodněni a za svá práva bojují. Režisérka sledovala několik lidí v různých stupních rozvodového řízení nebo po rozvodu a zároveň způsob fungování naší justice. Zjistila, jak důležitou roli v této situaci hraje emoční zralost jednotlivých aktérů a také ochota se dohodnout. Hrdinové filmu jsou nositeli určitého založení, které jim situaci buď ulehčuje nebo naopak komplikuje. Pro některé je typická určitá urputnost a sociální neobratnost, jiní podléhají pasivitě a nechají se situací ovládnout, někteří už rezignovali, další se snaží legálními prostředky a inteligentně domoci svých práv. Režisérka objektivně pozoruje vývoj jednotlivých rozvodových situací. Ve filmu uvidíme mimo jiné Jiřího Fialu, Bohdanu Machovou, Luďka Kučeru, Libora Budinského a také psychologa Petra Šmolku.

Napište nám