Než přijede záchranka aneb První pomoc holých rukou

Motto: „Jediné, co je špatně, je neudělat nic.“

Od konce roku 2005 došlo k dalšímu zjednodušení pravidel a doporučení pro poskytování první pomoci, která schválila a přijala Evropská rada pro resuscitaci. Tato pravidla vycházejí z dlouhodobých výzkumů, jaká opatření jsou dostatečně účinná pro záchranu zdraví a života zraněného člověka, a byla vytvořena kromě jiného i s cílem získat laickou veřejnost k poskytování neodkladné pomoci, a to tak, aby se maximálně zvýšila naděje pro zraněného nejen na přežití, ale posléze i k navrácení ztraceného zdraví.

Zvyšující se počet zraněných i úmrtí při dopravních nehodách vede k rozhodnutím hledat účinná opatření pro bezpečnější cestování, ale je zároveň výzvou pro účastníky silničního provozu i kolemjdoucí, aby byli schopni a ochotni poskytovat život a zdraví zachraňující úkony před příjezdem profesionální záchranné služby.

Neboť i když se dojezd odborné pomoci k místu nehody stále zkracuje, o osudu zraněného rozhodují nejčastěji první minuty. Bez neodkladné včasné kompetentní pomoci mohou zranění v této době vykrvácet, udusit se, nebo – pokud přežijí – nést si celý život zdraví poškozující následky.

Většina lidí je ochotna pomoci, ale mnozí se bojí zasáhnout, aby zraněnému spíš neublížili.

Smyslem třináctidílného cyklu Než přijede záchranka je ukázat, že první pomoc a život a zdraví zachraňující úkony se může naučit prakticky každý, a to nejen dospělý člověk, ale i dítě, a vše, co je k tomu potřeba, jsou dvě ruce.

Při první pomoci nejde o žádné složité úkony, ale jednoduché kroky, kterými lze odvrátit život a zdraví ohrožující nebezpečí do příjezdu odborné pomoci.

První pomoc je vlastně přirozené, pozitivní a věcné chování člověka, při kterém jediné, co je špatně, je neudělat nic.

Již samotný záklon hlavy a mírné předsunutí brady může uvolnit zraněnému dýchací cesty tak, že se bez dalších úkonů sám rozdýchá, intenzivní masáž srdce někdy i bez umělého dýchání může na potřebných pár minut do příjezdu záchranky zvýšit pravděpodobnost na znovuoživení bez poškození mozku, zástava silného krvácení stisknutím rány prsty nebo tlakový obvaz narychlo zhotovený z části oděvu může dát člověku bez časového prodlení později neopakující se šanci k životu. Lidská blízkost může tišit krutou bolest a zároveň snížit riziko vzniku šoku nebo psychického traumatu.

Jak postupovat bezpečně a účinně při provádění neodkladné první pomoci, bude tématem jednotlivých dílů cyklu Než přijede záchranka.