Životní cesty čínského filosofa (2008). Připravil M. Kratochvíl

Jaká to byla Čína, do které se v zimě, dvacátého dne krysy, desátého měsíce desátého roku panování krále Linga z rodu Čou, tedy asi 27. srpna roku 551 před Kristem, narodil protagonista našeho seriálu Kung-fu-c‘, ve světě známý pod zlatinizovaným jménem Konfucius? Bylo to přibližně v době, kdy v Indii působil Buddha, v Řecku se narodil Sókratés, v době vlády krále Nabuchodonozora, za života Lao-c‘ a Zoroastera. Někteří badatelé nazývají toto období osovou dobou lidských dějin.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2008
 ST
ŽánrDokument