Tváří v tvář problému. Živě s M. Jílkovou. Dále připravili: K. Dušková, J. Smrž a R. Kudrnáček

Bude lépe postaráno o naše zdraví, když seznam léků, které užíváme, bude na internetu přístupný lékařům i lékárníkům?

Moderátorka Michaela Jílková bude v přímém přenosu společně se svými hosty diskutovat o sdíleném lékovém záznamu. Diskutovat budou: Adam Vojtěch – ministr zdravotnictví, Ivan Bartoš – předseda České pirátské strany, Štěpán Svačina – předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Milan Kubek – prezident České lékařské komory, Marie Ředinová – předsedkyně pacientské organizace ILCO, a další.

Takzvaný lékový záznam pacienta má zavést vládní novela v návaznosti na elektronický recept. Ošetřující lékaři a lékárníci by díky němu mohli sdílet údaje pacientů a věděli by, které léky jaký pacient užívá, což by mohlo pomoci odstranit například jejich nežádoucí vzájemné působení. V současnosti má doktor přehled pouze o medikamentech, které pacientovi sám předepsal. Lékárník pak může zkontrolovat jen přípravky na předložených receptech. Pacientům by předloha měla dát právo zakázat lékařům vstup do databáze o svých lécích. Občanští demokraté a Piráti však požadují opačný postup, tedy aby si lékaři nebo lékárníci museli vyžádat aktivní souhlas pacienta. Je také nemálo těch, kteří poukazují na možná rizika zneužití citlivých údajů pacientů.

Bude lépe postaráno o naše zdraví, když seznam léků, které užíváme, bude na internetu přístupný lékařům i lékárníkům? Nebo hrozí jeho zneužití a diskreditace pacienta? Šlo by o prospěšný zdroj informací či špehování pacientů? Kdo všechno by měl mít k citlivým údajům přístup a jaké mají být hlavní přínosy sdílení lékových záznamů? Jak bude možné kontrolovat, jestli si naše údaje neprohlíží někdo nepovolaný? Měl by být zákon postavený na předpokládaném souhlasu pacienta účastnit se systému a automaticky do něj zařadit každého z nás? Nebo by měl vycházet z předpokládaného nesouhlasu a lékaři či lékárníci by si měli vyžádat aktivní souhlas každého jednotlivce?

Stopáž56 minut
Rok výroby 2019
 L HD