Tváří v tvář problému. Živě s M. Jílkovou. Dále připravili: K. Dušková, J. Smrž a R. Kudrnáček

Roste agresivita českých dětí?

Moderátorka Michaela Jílková bude v přímém přenosu společně se svými hosty diskutovat o chování a výchově dětí. Diskutovat budou: Michal Černý – Asociace ředitelů základních škol, Jeroným Klimeš – psycholog, Jana Jochová – Trlicová – ředitelka Aliance pro rodinu, František Tichý – zakladatel a ředitel Přírodní školy, Václav Mertin – dětský psycholog, Klára Laurenčíková – předsedkyně vládního Výboru pro práva dítěte, a další.

V českých školách roste násilí a jeho formy se mění. Například využíváním moderních technologií, sociálních sítí apod. Novým fenoménem je agresivní chování jenom proto, aby se to zaznamenalo a „hodilo na instáč“, ale agresivní jsou kromě žáků i jejich rodiče, kteří jsou schopni se rovněž dopustit fyzického násilí. Díky e-mailu a jiným elektronickým komunikačním systémům velmi narůstá agresivita v písemném styku, která hraničí se šikanou učitelů. Zvláštní kapitolou jsou uzavřené facebookové skupiny, kde se lidé vzájemně „vyblázní“ nepravdivými nebo zkreslenými „zaručenými zprávami“ a společně hledají okamžitá radikální řešení, pomlouvají či zesměšňují učitele, který o tom často ani neví.

Z rozsáhlého mezinárodního šetření PISA, které se zaměřuje na patnáctileté žáky, vyplynulo, že se české děti ve škole setkávají s násilím častěji, než je průměr v ostatních zemích OECD. Zároveň patříme s Itálií, Slovenskem, Švýcarskem a Velkou Británií k menšině evropských zemí, které fyzické tresty dětí dosud nezakázaly. Měli bychom je zákonem zakázat nebo je v kompetenci rodičů nechat? Chceme děti naučit zodpovědnosti za svá rozhodnutí a správným hodnotám, anebo z nich vychovat labilní jedince bez sebeúcty, kteří jsou závislí na autoritách? Je trestání dětí akceptovatelné či dokonce žádoucí?

Stopáž56 minut
Rok výroby 2019
 L HD