Tváří v tvář problému. Živě s M. Jílkovou. Dále připravili: J. Horská, L. Krenková a R. Kudrnáček

V přímém přenosu bude moderátorka Michaela Jílková společně se svými hosty diskutovat o návrhu Evropské komise na kvóty na ženy ve vedoucích pozicích. Diskutovat budou: Jana Smiggels Kavková – ředitelka organizace Fórum 50 %, Mgr. Petra Janíčková – ředitelka Britské obchodní komory, MUDr. Roman Joch – ředitel Občanského institutu, JUDr. Oldřich Voženílek – místopředseda svazu mužů a další.

Evropská komise schválila směrnici nařizující velkým firmám, aby ve svých dozorčích radách angažovaly nejméně 40 procent žen.

Žen ve vedoucích pozicích a v politice je v Česku stále málo, přestože tvoří více než 50 % populace. Například v Poslanecké sněmovně zasedá 22 % žen, v Senátu necelých 19 % a v krajských zastupitelstvech dokonce ještě méně. Alarmující je i postavení žen v soukromém sektoru. Podle posledních studií zasedá v představenstvech sta největších českých firem pouze 6,7 % žen. Průměr zemí Evropské unie přitom činí procent dvanáct. Z výzkumů vyplývá, že podniky, které mají ve vedení ženy, jsou konkurenceschopnější, mají vyšší zisky a obchodní výkony. Evropská komise proto vypracovala a schválila tzv. směrnici o kvótách, která by měla zastoupení mužů a žen ve vedoucích funkcích regulovat. Podle této směrnice by musely velké firmy do svých dozorčích rad dosadit nejméně 40 % žen. Pokud směrnice projde Evropskou radou a Evropským parlamentem, bude ve vedení velkých podniků se státní účastí 40 % žen už v roce 2018 a v ostatních institucích o dva roky později. Výjimkou zůstanou jen rodinné firmy. Za porušení by hrozily přísné tresty ve formě pokut, omezení přístupu ke státní pomoci i veřejným zakázkám.

Ale chtějí vůbec ženy zastávat vedoucí pozice? Nejsou tyto kvóty diskriminační vůči mužům? Jak se tím změní role ženy a muže v rodině?

Stopáž45 minut
Rok výroby 2012
 L HD