Tváří v tvář problému. Živě s M. Jílkovou. Dále připravili: J. Horská, L. Krenková a Š. Kačírek

V přímém přenosu bude moderátorka Michaela Jílková společně se svými hosty diskutovat o tom, jak se na pracovištích dodržují zásady bezpečnosti práce, jak se daří potírat nelegální zaměstnávání čili práci načerno.

Diskutovat budou: Mgr. Ing. Rudolf Hahn – generální inspektor Státního úřadu inspekce práce, Bc. Libuše Bělohlávková – předsedkyně Stálého výboru pro sociální a zdravotní problematiku Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Ing. Radovan Burkovič – prezident Asociace pracovních agentur a další.

Nelegální zaměstnávání, tedy práci na černo, se MPSV spolu s inspektorátem práce rozhodlo tvrdě potírat. Nejen že tímto druhem zaměstnávání stát přichází o peníze, ale člověk, který takto pracuje, je doslova vykořisťován. Od toho se také odvíjí bezpečnost práce. Je nasnadě, že zaměstnavatel, který někoho zaměstná nelegálně, takovému člověk nezajistí bezpečné pracoviště s pojištěním. Takovýmto zaměstnáním se pracovník vystavuje riziku, že pokud se mu něco stane, nedostane ani korunu odškodného či ušlý zisk. A nejde jen o lidi, kteří pracují načerno. V mnoha firmách se zkrátka bezpečnost práce nedodržuje. Doplatí na to jen a jen zaměstnanec svým zdravím. Jak se bránit a jak postupovat v případě úrazu?

Stopáž45 minut
Rok výroby 2012
 L HD