Proměna radlického údolí v letech 2004-2007

Dokumentární film Proměna údolí režisérky Marie Šandové zachycuje proměnu radlického údolí v letech 2004-2007. Přináší svědectví o skutečném rozrůstání města, stvoření nové krajiny a výstavby největší administrativní budovy v Praze podle projektu architekta Josefa Pleskota. Ten od svých prvních představ myslel na "zelenou" stavbu nejenom vzhledem, ale celkovou koncepcí, počínaje volbou místa, přes způsob výstavby s využitím místního materiálu, zapojení zeleně v exteriéru i interiéru, vytvoření střešní zahrady a osázení prostoru mnoha tisíci rostlinami až po energeticky šetrný provoz budovy. Zároveň bylo vytvořeno nové pracovní prostředí s konceptem otevřených kanceláří pro dva a půl tisíce lidí, kteří tak tráví svůj pracovní den sice v budově, ale zároveň jako by se pohybovali v otevřeném prostoru, jímž prostupuje okolní krajina.

Napište nám