Zbyl jediný ze tří a má přepestré osudy (2011). Připravili V. Štvrtňa a P. Lokaj

Cyklus Příběhy domů se zaměřuje na významné a pro veřejnost někdy i málo známé objekty na kulturní mapě naší země. Vily, zámky, měšťanské domy i venkovská stavení mají nejen vysokou architektonickou cenu, žijí navíc vlastními vnitřními dějinami spjatými s daným místem nebo s konkrétními lidmi. Dramaturgii pořadu, který vznikl před dvěma lety v ostravském studiu, má na starosti Vladimír Štvrtňa.

Zveme diváky do zámku, který se po rekonstrukci stal unikátním cílem rodinných i školních výletů do města uhlí – Karviné.

Empírový zámek Fryštát (který je v majetku města Karviné) by málokdo čekal v regionu, který byl předurčen k výlučné industrializaci. Jeho historie je spjata především se zakladatelskou knížecí rodinou těšínských Piastovců a s posledními majiteli, hraběcím rodem Larisch-Mönnichů. Tento příběh má dobrý konec, tak trochu jako v pohádce. Od roku 1997 je zámek po rozsáhlé rekonstrukci přístupný veřejnosti. Tvůrci dokumentu (stejně jako před dvěma lety v případě zámku v Kuníně) zdůrazňují účast domovských obcí na záchraně památek a vyzvedávají jejich podíl jako nápovědu pro mnohé další, na jejichž území podobné objekty stojí.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2011
 ST AD HD