Pro inspiraci

Továrna Andělská Hora

Tovární areál firmy Feigl a Widrich v obci Andělská Hora byl vybudován na počátku 20. století a byly v něm umístěny textilní provozy – barevna a úpravna. Areál vznikl „na zelené louce“ jako slohově jednotný komplex se secesními prvky. Skládá se z několika staveb – správní budovy, výrobních hal, kotelny, elektrárny, úpravny vody, skleníku a vrátnice. V prvním patře správní budovy se vzácně dochoval interiér ředitelny, který je obložen dřevem, opět se secesními řezanými prvky. Autenticitu doplňují vestavěné skříně, mramorová umyvadla a původní dveře. Další objekt – kotelna – je přízemní stavba se sedlovou střechou, vnější fasády jsou pětiosé s půlkruhově zakončenými okny. Stupňovitý štít je doplněn čtyřmi pilastry vytaženými nad úroveň fasády. Na kotelnu navazuje stavba elektrárny, což je dvoupatrová budova s nárožními pilastry. Také zde jsou okna půlkruhově zakončena. Štítová průčelí jsou zdobena květinovými girlandami a štítkem s iniciálami původních majitelů F a W. Také interiér elektrárny je bohatě zdoben a v rámci někdejší liberecké textilní oblasti nemá obdobu. Historický výrobní areál byl po roce 1948 začleněn do podniku Textilana, původní provozy barevny a úpravny byly později doplněny o přádelnu.
Výroba v areálu Textilany v Andělské Hoře byla ukončena v 90. letech minulého století. Areál byl privatizován, nový vlastník zde zahájil postupnou obnovu výroby a nepotřebné objekty kotelny a elektrárny prodal ve veřejné dražbě. Jejich současný majitel působí na fakultě architektury Technické Univerzity v Liberci a rozhodl se pro společenské využití těchto historických staveb. Hlavní těžiště jeho projektu spočívá ve vytvoření kulturního centra s možností konání prezentací, přednášek, příležitostných výstav, koncertů a podobných akcí. Oba objekty mají být obnoveny v původní podobě, pouze budou doplněny o suterén s technickým zázemím.