Putování po významných izraelských lokalitách, spojených s počátky rabínského judaismu

Dokument mapuje významná místa Izraele a sleduje počátky rabínského judaismu. Zničení jeruzalémského chrámu Římany vedlo k zásadní proměně židovského náboženství. Jeho těžiště se přesouvá z Chrámu do synagog, od obětí k modlitbě. Nositeli židovské tradice se stávají rabíni, pokračovatelé zákoníků a farizejů, známých i ze stránek Nového zákona.

Napište nám