Nově objevené deníky přímých účastníků bojů na jižní frontě První světové války bourají zažitá schémata. Strastiplně zoufalá válka v italských a slovinských horách.

Bojů na italské řece Piavě se za první světové války zúčastnily i desetitisíce českých vojáků, jež kruté válečné prožitky poznamenaly na celý život.

Čeští vojáci stáli v prvních liniích, bojovali do absolutního vysílení, stovky z nich přišly v bojích nejen na Piavě o život.

Dva potomci dědů a pradědů – Michal Skulina a Roman Svoboda se vydávají po jejich stopách. Strastiplně zoufalou válku v italských a slovinských horách přibližujeme očima potomků – současníků.

Napište nám