Austrálie je země, kde se střídají pouště s tropickými pralesy a rozmanitým mořským pobřežím (2008). Připravili L. Kopačka a M. Růžička

V Evropě, kde pouště nemáme, se lesy střídají s loukami a úrodnými poli a je nepředstavitelné, že by krajina byla téměř bez stromů. V Austrálii pokrývá les jen pět procent kontinentu. Z deštných pralesů, které se ještě před dvěma staletími rozprostíraly po celém východním pobřeží, zůstaly jen ostrůvky v národních parcích a přírodních rezervacích. Asi tři čtvrtiny Austrálie zabírají pouště a polopouště. Nelze se proto divit, že mezi největšími pouštěmi světa nacházíme čtyři australské. Hluboko v nich se ukrývají působivé přírodní pozoruhodnosti i místa osídlená člověkem – například město Alice Springs. Život v podnebí, kde ani v noci teplota neklesá pod třicet stupňů, je velmi náročný. Zdejší obyvatelé však mají řešení, jak nepříznivé podmínky přežít.

Stopáž13 minut
Rok výroby 2008
 ST 4:3