Austrálie je země, kde se střídají pouště s tropickými pralesy a rozmanitým mořským pobřežím (2008). Připravili L. Kopačka a M. Růžička

V souvislosti s Austrálií si možná vzpomenete na bumerang, létající zbraň, kterou vynalezli domorodci – Aboriginci. Původní obyvatelé přišli do Austrálie z Asie, první již před 40 tisíci lety. Bylo to před skončením poslední doby ledové, kdy tání ledovců zvedlo hladiny moří a tak došlo k přerušení „mostu“ mezi Asií a Austrálií. Ale to je dávná minulost, které původní obyvatelé Austrálie říkají „doba snění“. Moderní dějiny Austrálie počínají zakotvením prvních evropských kolonizátorů, kteří osidlovali nehostinnou krajinu na úkor domorodců. Větší příliv obyvatelstva odstartovala až zlatá horečka na jihovýchodě země, kde jsou dnes i největší města, a zakládání trestních kolonií. Dnes žije v těsném okolí velkoměst na pobřeží 90 % obyvatel země a vyprahlé vnitrozemí Austrálie stále zůstává téměř liduprázdné.

Stopáž13 minut
Rok výroby 2008
 ST 4:3