O různých životních a přírodních podmínkách v jednotlivých kanadských provinciích (2007). Připravil T. Gregor

Provincie Quebec je co do rozlohy i počtu obyvatel druhou největší kanadskou provincií a díky městům Quebec City a Montreal je ohniskem kulturního života v zemi. Od ostatních se liší kulturou populace, protože je frankofonní, dříve existovaly i snahy o separaci od zbytku Kanady. Stejně jako každá provincie Kanady i ona má dnes svou vlastní vládu, následně jsou pak voleni reprezentanti do federální vlády. Oficiálními jazyky provincie jsou francouzština a angličtina, což přispívá ke skutečnosti, že Kanada je ideálním demokratickým státem v rámci britského společenství národů.

Stopáž14 minut
Rok výroby 2007
 ST