Svatováclavský hudební festival 2008

J. S. Bach, G. B. Pergolesi a J. D. Zelenka v původní dobové interpretaci aneb díla velikánů barokní hudby v podání špičkového českého souboru Collegium 1704

Záznam dvou koncertů ze Svatováclavského hudebního festivalu představí soubor Collegium 1704, který patří ke špičkovým evropským uskupením, interpretujícím starou hudbu. V čele souboru stojí jeho zakladatel a vynikající hráč na continuo Václav Luks. Collegium 1704 předneslo spolu se sólisty a souborem Collegium Vocale mši Jana Dismase Zelenky Missa Votiva. Zelenkovu tvorbu považují hudebníci za zásadní. Letopočet 1704, který si dali do názvu svého orchestru, je rokem, kdy byla poprvé v Praze hrána Zelenkova alegorická hra Via Laureata. Záznam Zelenkovy Missy Votivy byl pořízen v opavském kostele sv. Václava. Druhý koncert natáčela Česká televize ve Fulneku, v chrámu Nejsvětější Trojice. Collegium 1704 a jeho sólisté přednesli Overturu C dur a kantátu „Ich habe genug“ Johanna Sebastiana Bacha a Stabat Mater Giovanni Battisty Pergolesiho.

Napište nám

Související pořady