Myšlenka demokracie, tradice a národa stála na počátku statečného postoje při skautském odboji JUDr. Jiřího Navrátila.
Scénář a režie J. Hovorka.

Jako nekomunistický odboj byli skauti dlouho zamlčováni, podobně jako činnost Sokola za války.

Příběh Jiřího Navrátila má tři epochy: Odboj za Protektorátu. Od zachraňování kronik a písemných materiálů, přes zakládání tajných oddílů, až ke spolupráci s generály Hrabčíkem a Kutlvašrem. Boj v Pražském povstání. Protikomunistický odboj. Práce v Junáku. Studentské demonstrace proti Gottwaldovi, odsouzení. Věznění v Jáchymově.Beznaděj po roce 68. V současné době už mnoho let bojuje o navrácení majetku skautů a Junáka. Nesmí to být bitva beznadějná. Jiří Navrátil je ochoten jít až do Haagu.

Příběh Jiřího Navrátila není jeho portrétem. Je to obrázek celoživotního boje za skutečné skautské ideály.

Napište nám