Cyklus portrétů významných osobností, jejichž jména jsou zlatým písmem napsána pod okny Národního muzea v Praze (2010). Režie M. Petřík

Byl kustodem Vlasteneckého muzea v Praze, paleontologem a mykologem. Studoval i trilobity a podle něho byly pojmenovány výtrusorodé rostliny permu – Cordaites. Jeho největšími díly však nejsou atlasy hub určených ke sběru nebo těch, kterým je třeba se vyhnout, nýbrž jsou to pojednání o drobných mikroskopických houbách. Corda proslul nejen v oblasti přírodovědy, ale i mikroskopie a současně také jako neobyčejně zručný ilustrátor. V roce 1848 dostal nabídku knížete Colloredo-Mansfelda, aby na jeho náklady podnikl přírodovědeckou výpravu do Severní Ameriky. Odplul z Brémského přístavu do New Orleánsu, cílem byl stát Texas. Dopisy, které přišly do Prahy, svědčily o téměř osmiměsíční bohaté sběratelské činnosti pro Vlastenecké muzeum. V roce 1849 se Corda se svými sbírkami vracel na lodi Victoria, ta však nikdy do Evropy nedoplula a zmizela beze stopy kdesi uprostřed oceánu…

Stopáž13 minut
Rok výroby 2010
 ST