Cyklus portrétů významných osobností, jejichž jména jsou zlatým písmem napsána pod okny Národního muzea v Praze (2009). Režie M. Petřík

Světoznámý fyziolog, velký český lékař a také zastánce slovanské vzájemnosti. Purkyně byl skutečnou osobností, která významně zasáhla do dějin tehdejší společnosti.

Národ jeho význam patřičně ocenil mimo jiné postavením pomníku na Karlově náměstí v Praze. Byly po něm pojmenovány ulice i lékařský ústav. Jeho objevy a badatelské výsledky v řadě oblastí byly skutečně nespočetné a předznamenávaly mnohé další – například daktyloskopii či kinematografii.

Stopáž13 minut
Rok výroby 2009
 ST