Cyklus portrétů významných osobností, jejichž jména jsou zlatým písmem napsána pod okny Národního muzea v Praze (2009). Režie M. Petřík

Botanik a geolog, který je považován za jednoho ze zakladatelů paleobotaniky, vědy o starém rostlinstvu. Patřil k mezinárodně uznávaným přírodovědcům. Uveřejnil přibližně osmdesát vědeckých prací, z nichž nejdůležitější byl šestisvazkový geograficko-botanický popis pravěké květeny „Pokus o zeměpisně-botanické popsání pravěkého rostlinstva, pojednání o rostlinopisu v Čechách“. Měl hlavní zásluhu na zřízení Vlasteneckého (pozdějšího Národního) muzea, které se právě díky němu dnes může pyšnit rozsáhlými sbírkami nerostů, zkamenělin a herbářových položek.

Stopáž13 minut
Rok výroby 2009
 ST