Cyklus portrétů významných osobností, jejichž jména jsou zlatým písmem napsána pod okny Národního muzea v Praze (2009). Režie M. Petřík

Katolický duchovní, dějepisec a spisovatel býval pro svůj přínos srovnáván s Balbínem. Jeho dílo, co se týče množství, je však skromnější. Svým významem však svému autorovi zajistilo trvalé místo v dějepisectví Čech a Moravy. Psal poezii jako Balbín. Psal o historii našich zemí jako Balbín. A sám Balbín o něm napsal, že snad nezná nikoho v té době, kdo by byl zběhlejší a šťastnější v pěstování povědomí o historii Čech a Moravy. Ne nadarmo je pokládán za „otce“ moravského dějepisectví. Jeho stěžejní životní náplní nicméně byla církevní kariéra, která ho dovedla až do funkce kanovníka u sv. Víta a nakonec až k titulu biskupa samandrijského.

Stopáž13 minut
Rok výroby 2009
 ST