Cyklus portrétů významných osobností, jejichž jména jsou zlatým písmem napsána pod okny Národního muzea v Praze (2009). Režie M. Petřík

Dobřenský nabyl vynikajícího lékařského vzdělání na Univerzitě Karlově i na univerzitách v italské Ferraře a Bologni. Po návratu do Čech začal v roce 1664 přednášet na pražské univerzitě, kde se stal několikrát děkanem a dvakrát rektorem. Proslul i jako patolog. Vydával také spisy české, určené pro lid. Byly to hlavně kalendáře. Obsahovaly dvě části: napřed obvyklou rubriku církevní s připojenými historickými událostmi pro každý den a některými jinými poznámkami, někdy též s přehledem vojenských událostí z minulého roku, a pak další část se zprávami hvězdářskými, astrologickými, hospodářskými, zdravotními, s pranostikou a výročními trhy. Zásluhou Dobřenského je i to, že zavedl na pražské univerzitě klinické vyučování mediků. Zemřel v Praze ve věku 74 let roku 1697.

Stopáž13 minut
Rok výroby 2009
 ST