Cyklus portrétů významných osobností, jejichž jména jsou zlatým písmem napsána pod okny Národního muzea v Praze (2008). Režie M. Petřík

Překladatelství, astronomie, botanika, medicína, chemie, pivovarnictví, kartografie, astrologie, diplomacie, hermetika, matematika. To jsou obory, kterými se Tadeáš Hájek z Hájku zabýval. Šíře jeho zájmů a činností je skutečně nebývalá. Přispěl také k vytvoření pout mezi Prahou a Evropou na poli vědy. Byl dokonce jedním z deseti mužů, kteří v roce 1572 zpozorovali v souhvězdí Cassiopeia novou hvězdu a podali přesný popis této události. Pro zajímavost dodejme, že vedle měsíčních kráterů nesoucích jména význačných učenců – Archimedes, Kopernikus – najdeme také kráter Hagecius, po našem Hájkovi byla pojmenována i planetka Hajek.

Stopáž13 minut
Rok výroby 2008
 ST