Cyklus portrétů významných osobností, jejichž jména jsou zlatým písmem napsána pod okny Národního muzea v Praze (2008). Režie M. Petřík

Byl snad nejproslulejším z našich humanistů jagellonské doby – šlechtic, spisovatel, básník. Psal zásadně latinsky, češtinu považoval za barbarskou. Paradoxně si však získal světovou proslulost a zařadil se k vrcholům naší tehdejší literární tvorby. Získal vynikající vzdělání na univerzitách v Bologni a ve Ferraře a po návratu do Čech působil jako osobní sekretář krále Vladislava II. Po přesídlení královského dvora do uherského Budína podnikl Bohuslav Hasištejnský dlouhou cestu po Středomoří – navštívil Řím, Kypr, Rhodos, Sýrii, Palestinu, Alexandrii, Kartágo, Benátky a severní pobřeží Afriky. Po návratu se věnoval především rozvoji svého panství náležejícímu k rodovému hradu Hasištejn, na němž založil humanistickou školu a shromáždil jednu z největších soukromých knihoven tehdejší Evropy, jež obsahovala kolem 800 svazků.

Stopáž13 minut
Rok výroby 2008
 ST