Cyklus portrétů významných osobností, jejichž jména jsou zlatým písmem napsána pod okny Národního muzea v Praze (2008). Režie M. Petřík

Narodil se kolem roku 1460 v Chrudimi. Vzdělání získal na Univerzitě Karlově, kde později také sám po určitý čas přednášel. Patřil do skupiny zakladatelů českého humanismu, jehož program vytyčil v předmluvě ke spisu Knihy o napravení padlého. Významná byla jak jeho překladatelská činnost, tak vlastní tvorba, zejména právnický spis „O právech, súdiech i dskách země České knihy devatery“. Základními principy mravů a práva mu byly „užitečnost“ a „slušnost“, jimiž se snažil řídit i vštěpovat je ostatním. Zemřel v době morové epidemie v roce 1520.

Stopáž13 minut
Rok výroby 2008
 ST