Cyklus portrétů významných osobností, jejichž jména jsou zlatým písmem napsána pod okny Národního muzea v Praze (2008). Režie M. Petřík

Petr I. z Rožmberka byl jednou z nejvýznačnějších osobností své doby. Jako významný šlechtic a komorník Českého království výrazně zasahoval do běhu státu. Pravděpodobně jeho zásluhou byla v první polovině 14. století sestavena příručka procesního práva zvykového – tzv. Kniha Rožmberská. Jedná se o nejstarší právní knihu sepsanou v českém jazyce. V Petrově době patřil Rožmberkům obrovský majetek. Zahrnoval např. královský hrad Zvíkov, který byl v rožmberské zástavě už od doby Petrova otce, hrady Helfenburk, Choustník či Kamýk. Petr se zasloužil o vybudování kaple sv. Jiří na českokrumlovském hradě a z jeho odkazu byl ve zdejším městě vybudován také minoritský klášter a špitál svatého Jošta.

Petr I. z Rožmberka
český šlechtic, nejvyšší komorník českého království

Petr I. z Rožmberka

* 1291

† 14. 10. 1347


Stopáž13 minut
Rok výroby 2008
 ST