Prostřené stoly

Unikátnost seriálu Kus dřeva ze stromu je nejlépe patrná na „prostřených stolech“ plných dřeva, které jsou centrálním bodem každého dílu. Tady před vámi defiluje Patřičného dřevěný archiv, jaký hned tak neuvidíte. Každý druhu dřeva se vám díky tomuto jedinečnému archivu představí v nejrozličnějších, často velmi protikladných, podobách. A každý z těchto dřevěných unikátů vám Patřičný důkladně okomentuje.

Jsou to právě „prostřené stoly“, které vás po druhém a třetím zhlédnutí jednoho dílu vtáhnou do „dřevěného světa“ a umožní vám stát se znalci, který jednotlivé druhy dřeva, jejich vlastnosti a odlišnosti, sami rozeznají.

Na každém z více jak třiceti stolů se sešlo přes 20 a více kusů dřevěných unikátů. Celkem před vámi bude během celého seriálu defilovat přes 600 dřevěných solitérů, které pro vás Martin Patřičný ze svých dřevěných sbírek vybral a které rozhodně stojí za pozornost.

Však to taky dalo práci! Bez těchto „prostřených stolů“, bez nekonečných dřevěných sbírek Martina Patřičného by tento seriál nikdy nevznikl. Bylo úžasné sledovat, s jakou posedlostí, energií, jak obětavě Martin Patřičný hledá nové a nové kusy dřeva ze stromu.

To, co před vámi v seriálu defiluje s takovou samozřejmostí, to je ve skutečnosti výsledek vytrvalého Martinova hledání po půdách a sklepích, které bylo z důvodu střihové zkratky vynecháno. Ale Martinu Patřičnému za něj patří náš nekonečný dík.